اسپری جداکننده قالب ویکون ۴۰۰میل

510000 تومان

اسپری جداکننده قالب ویکون 400میل

این محصول(mould release agent) اسپری جداکننده قالب ویکون 400میل، جداکننده یک ماده بدون سیلیکون است.

ترکیبی با درجه بالای خلوص از مواد فعال که حاوی مواد طبیعی خالص می باشد.

ابن محصول فاقد سیلیکون می باشد .

مقاومت دمایی -20 سانتیگراد تا+130سانتیگراد می باشد.

دسته: