روغن روانکار توربین موتور ایروشل ۵۰۰ ۱کیلو

1050000 تومان

روغن روانکار توربین موتور ایروشل 500 ۱کیلو

روغن (AeroShell turbine oil 500) یک روغن سینتتیک مخصوص توربین هواپیما و صنایع هوایی.

دارای مواد افزودنی جهت پایداری حرارتی و اکسیداسیون فلزات.

قابل استفاده در صنایع گسترده مانند هواپیماهای توربو و هواپیماهای جنگی .

روغن روانکار توربین موتور ایروشل 500 ۱کیلو با کارایی بالا، از روغن سنتتیک استر و یک ترکیب خاص بادقت انتخاب شده

و از افزودنی های  متعادل به منظور بهبود پایداری حرارتی و اکسیداسیون می باشد.

دسته: