فوم تمیز کننده سطح موتور کوئیک کلین

64400 تومان

فوم تمیز  کننده و جرم گیر سطح موتور با فرمولاسیون غیر نفتی مناسب برای

شست و شوی بدون آب می باشد. با استفاده از اسپری سطح موتورشوی

کوییک کلین دیگر نگران زنگ زدگی، جرم روی سطح موتور و خراب شدن قطعات

موتور خودروی خود نباشید.

با موتورشوی، تمامی لکه های دودی ، روغنی ، گردو وغبار و رسوبات قدیمی پاک شده

و سطح موتور خودرو براق خواهد شد. با استفاده از شست و شوی بدون آب در حفظ

و نگهداری قطعات الکترونیکی موتور کوشش نمایید.