چسب ترمیم BR دوکن 500گرم

3300000 تومان

چسب ترمیم BR دوکن 500گرم

این محصول (Devcon Bronze Putty) ، بر پایه برنز می باشد،برای تعمیر،

بازسازی و نگهداری قطعات و تجهیزات برنزی در صنایع مختلف.

در تعمیر، بازسازی و نگهداری پروانه های دریایی، شفت ها، سینی ها،

دریچه های دروازه و حلقه های سایش پمپ محصول استفاده می شود.

دسته: