گریس شل گدوس V100 S2 وزن ۱ کیلوگرم

300000 تومان

گریس شل گدوس V100 S2 وزن ۱ کیلوگرم

این محصول ،( SHELL GADUS V100 S2)کاربردی چند منظوره دارد برخی از کاربردهای آن در صنعت  عبارتند از

الکتروموتورها, روانکاری انواع یاتاقان ها و دنده ها, یاتاقان پمپ ها، چرخ و ژورنال می باشد.

گریس شل گدوس V100 S2 وزن ۱ کیلوگرم معادل محصول گذشته شل به نام ALVANIA GREASE می باشد.

دسته: