گریس شل گدوس V220 S2

تومان

گریس شل گدوس V220 S2

این محصول (SHELL GADUS V220 S2) ،کاربردی چند منظوره دارد برخی از کاربردهای آن در صنعت  عبارتند از

الکتروموتورها, روانکاری انواع یاتاقان ها و دنده ها, یاتاقان پمپ ها، چرخ و ژورنال می باشد.

گریس شل گدوس V220 S2  معادل محصول گذشته شل به نام ALVANIA GREASE می باشد.

دسته: