مکمل اکتان

90000 تومان

مکمل اکتان بوستر بنزین کوییک کلین با حجم 300 میلی لیتر محصولی به صرفه و استاندارد برای تمامی مصرف کنندگان می باشد.

ویژگیهای اکتان بوستر:

– افزایش عدد اکتان  بنزین
– کاهش مصرف سوخت خودرو
– حفاظت از سوپاپ ها موتور خودرو
– کاهش ریپ زدن در حین حرکت یا شتاب گرفتن

طرز استفاده:

قبل از زدن سوخت، کلیه محتویات مکمل اکتان بنزین کوییک کلین را درون باک بریزید.

یک قوطی 300 میلی لیتری این محصول برای 40-60 لیتر سوخت کافی است و برای حداکثر کردن

اثر بخشی آن، هر سوخت گیری از این محصول استفاده کرد