مکمل روغن کوئیک کلین

93000 تومان

مکمل روغن کوئیک کلین حاوی مولکول های ترمیم کننده جهت بازسازی و

یا جلوگیری از آسیب دیدن قطعات موتور می باشد.

همچنین با بالابردن ویسکوزیته روغن موتور محافظت از قطعات را از همان

لحظه استارت موتور آغاز می کند و بهترین گزینه

برای روزهای سرد زمستانی است.

مکمل روغن کوئیک کلین با پیشرفته ترین فرمولاسیون آلمانی مانع سوختن روغن موتور در

مواردی که به صورت خفیف و سطحی است می شود و در نتیجه دود آبی که ناشی از

سوختن روغن بوجود می آید از بین می رود و دیگر شاهد آن در خروجی اگزوز نیستید