شامپو براق کننده ۱ لیتری سوناکس

540000 تومان

شامپو براق کننده ۱ لیتری سوناکس با غلظت و قدرت پاک کنندگی زياد برای

شستشوی دستی اتومبيل کاربرد دارد. این محصول جرم های ناشی از آلودگی جاده

و محيط را به سرعت و به آسانی از سطح رنگ پاک می کند.

شامپو براق کننده ۱ لیتری سوناکس بدون فسفات است.

هر لیتر محصول در 200 لیتر آب حل می شود. این محصول برای حدود 40 بار شستشو قابل استفاده است.