اسپری محافظ و براق کننده اکستریم سوناکس

910000 تومان

اسپری محافظ و براق کننده اکستریم سوناکس نسل جديد سيلانت بر پايه تکنولوژی پليمرهيبريد،

برای تميز کردن و مراقبت سريع از رنگ بدنه است. اسپری محافظ و براق کننده اکستریم سوناکس

سطوح کمی خاکی را هم به آرامی، کامل و بدون خش پاک و مراقبت می کند.

اسپری محافظ و براق کننده اکستریم سوناکس به سطح حالتی مخملی با درخشش عميق می دهد

و سطوح واکس شده را تقويت می کند. همچنین این محصول جلايی تازه می دهد و اثر

چکه کردن آب اضافی را فراهم می کند. ماندگاری تا 3 ماه.