رینگ شوی اکستریم سوناکس

1020000 تومان

رینگ شوی اکستریم سوناکس یک تميز کننده ويژه، بسيار موثر و بدون اسيد،

برای انواع رينگ فولادی و آلياژی است. با استفاده از رینگ شوی اکستریم سوناکس

سرسخت ترین لکه ها اعم از خاک، گرد و غبار ترمز سوخته، روغن و لاستيک باقی مانده

و گرد و خاک جاده، به راحتی از بین می رود.