مکمل سوخت اکتان بوستر وینز

390000 تومان

مکمل سوخت اکتان بوستر وینز ساخت کشور بلژیک می باشد که با اضافه کردن این مکمل عدد اکتان بنزین بین ۲ تا ۵ عدد بالا میرود.

برای نتیجه بهتر، مایع مکمل سوخت اکتان بوستر وینز را به طور کامل به باک تقریبا خالی اضافه کنید.

سپس باک را پر از بنزین کنید و تا قبل از اتمام آن دوباره سوخت گیری انجام ندهید.

از دیگر مزایای استفاده از این محصول می توان به قابلیت های جبران کیفیت پایین بنزین،

کاهش ضربه‌های وارد شده به و جلوگیری از ریپ زدن، کاهش مصرف سوخت،

افزایش توان و عملکرد مطلوب موتور اشاره کرد.