چسب بلزونا ۱۱۱۱

16250000 تومان

 چسب بلزونا ۱۱۱۱.  Belzona 1111  اپوکسی مخصوص تعمیر فلزات و محافظت آن ها در برابر خوردگی و فرسایش میباشد

که با آلیاژ فلز سیلیکون تقویت شده است. این اپوکسی، بدون نیاز به هیچ ابزار خاصی ترکیب شده و اعمال میشود

و با توجه به اینکه در دمای اتاق خشک میشود، کاربر را از نیاز به حرارت و دمای بالا برای خشک شدن آسوده میکند.