گان سیلیکون ۳۰۰ میل فلزی

390000 تومان

گان سیلیکون ۳۰۰ میل فلزی وسیله ای است برای سهولت در اجرای عملیات درزگیری با درزگیرهای

سیلیکونی که در بسته بندی های کارتریج عرضه می شوند. از این گان ها می توان برای تزریق

انواع سیلیکونهایموجود استفاده کرد