اسپری 7HF مگنافلاکس 400میل

715000 تومان

اسپری 7HF مگنافلاکس 400میل

با استفاده از این محصول (MAGNAFLUX 14HF) ،یکی از روشهای آزمونهای غیر مخرب روش MT می باشد

که توضیحاتی در خصوص این  روش MT یا تست ذرات مغناطیسی به شرح ذیل ارائه میگردد:

اسپری MT جهت تست به روش ذرات مغناطیسی معمول در صنعت اسپری سفید WCP-2

و اسپری مشکی ۷HF میباشد که در صورت استفاده از لامپ UV ،

از اسپری فلوئورسنت ۱۴HF کمپانی MAGNA FLUX استفاده می گردد.

ذرات مغناطیسی مورد استفاده در MT بسیار ریز بوده و

به منظور سهولت رویت آنها روی قطعه، به صورت رنگی ساخته میشوند.

دسته: