اسپری پنترانت SKL-SP2 مگنافلاکس 400میل

650000 تومان

اسپری SKL-SP2 مگنافلاکس 400میل

این اسپری(MAGNAFLUX SKL-SP2 RED PENETEANT) ،

نفوذ کننده قرمز رنگ برای تست ایمن حفره ها و شکستگی ها

بر روی سطوح و سازه ها است.بسیاری از شکستگی ها در صنایع بر خلاف دهانه های نازک و باریک، ممکن است

به شدت عمیق باشند،و مشکل برای  چرخه تولید و فرآیند های کاری ایجاد کنند.

دسته: