اسپری WCP-2 مگنافلاکس 400میل

715000 تومان

اسپری WCP-2 مگنافلوکس 400میل

این محصول (magnaflux wcp-2) ، رنگ سفید کنتراست WCP-2 یک رنگ کنتراست NDT می باشد که

با رنگ سفید روشن و مات ، یک اختلاف رنگی برای پیدا شدن ترک  را فراهم می سازد.

که قبل از استفاده باید سطح مشکی باشد که اختلاف رنگی کامل پیدا شود ،

بنابراین ، نشانه ها به وضوح در برابر پس زمینه سفید مات ظاهر می شوند.

دسته: